HLAB00531U  Romersk retorik og talekunst

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Roman Rhetoric and Oratory

Kursusindhold

Kurset består af læsning af tekster på latin af romerske taler og teoretiske tekster om romersk retorik og talekunst. Det kan være tekster af forfatteren til Ad Herrenium samt Cicero, Tacitus og Quintilian m.fl.

Målbeskrivelser

Kurset forbereder til prøver på bachelorniveau i Latin samt til prøver på sidefag i Latin.

I kombination med Antik retorik og talekunst forbereder kurset til prøven i:

Romersk retorik og talekunst HLAB00531E

Kurset kan endvidere benyttes som supplerende tekstlæsning til prøven i:

Latinsk prosa 2: Filosofi og retorik HLAB10071E

 

 

Liste lægges ud i Absalon i januar.

Den studerende skal have bestået propædeutik i Latin.
Samtale mellem lærer og studerende, evt. suppleret med forelæsninger, gruppeøvelser og studenteroplæg
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Krav til indstilling til eksamen

 

 

 

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

I forberedelseslokalet befinder sig en række af fagets standardopslagsværker og ordbøger. En liste herover findes på afdelingens hjemmeside eller udleveres på instituttets sekretariat. Ingen øvrige hjælpemidler er tilladt.

De noter, som eksaminanden udarbejder i forberedelsestiden, må medbringes til eksaminationen og bruges frit.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Samme som den ordinære prøve.

Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen:

Studieordning for Latin

 

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0