HLAB00521U  LAT Romersk historie og historieskrivning

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

LAT Roman History and Historiography

Kursusindhold
Kurset vil lægge hovedvægten på den republikanske tid og tidlig kejsertid med udgangspunkt i læsning af  Sallust, Livius og Tacitus samt Cæsar (kommentargenren).
Teksterne vil både blive læst på latin og i oversættelse.
Målbeskrivelser

Kurset forbereder til prøver på bachelorniveau i Latin under 2018-ordningen.

 

Kurset forbereder til følgende prøver:

Romersk historie og historieskrivning HLAB00521E

Latinsk prosa 1: Historieskrivning og talekunst HLAB10061E

Litteratur:
Caesar: Bellum Gallicum og Bellum Civile
Sallustius: Catilina og Iurgutha
Livius: Ab Urbe Condita 
Tacitus: Annales
 
Sekundærlitteratur:
Stephan Usher: The Historians of Greece and Rome
Bristol 1997 (grundbog)
 
Samt:
 
Ed. T.A. Dorey: Latin Historians
Routledge 1966
C.S. Krause & A.J. Woodman: Latin Historians
Oxford University Press 1997
Peter Ørsted: Romersk Historieskrivning
Gyldendal 1978
 
Disse bøger forefindes på en semesterhylde i videnscentret. Yderligere relevant sekundærlitteratur vil kunne ses på kursets hjemmeside på Absalon.
Latinsk prosa 1: Historieskrivning og talekunst HLAB10061E - Studerende skal have bestået propædeutikken i Latin (30 ETCS) eller være tilmeldt propædeutikkens sidste eksamen for at kunne tilmelde sig dette kursus.
Samtale mellem lærer og studerende, evt. suppleret med forelæsninger og studenteroplæg.
Kursusdeltagere skal herudover følge kurset Antik prosa 1: Historieskrivning (HOLB10071U).
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Samme som den ordinære prøve.

Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • I alt
  • 42