HLAÆ00082U Latin 2

Årgang 2023/2024
Uddannelse

Propædeutik i Latin

Kursusindhold

Modulet giver den studerende kompetencer i at:

  • oversætte ubearbejdede latinske originaltekster med brug af ordbog, grammatik og paralleloversættelse
  • anvende viden om latinsk morfologi, syntaks og semantik til at beskrive og analysere det latinske sprog og vurdere oversættelser
  • udnytte sin viden om det latinske sprog til at genkende og forklare fremmedord og videnskabelige fagbegreber i øvrigt
  • indsætte latinske tekster i deres historiske og kulturelle kontekst.

Undervisningsmateriale ligges ud på Absalon.
Jensen & Goldschmidt, Latinsk-dansk ordbog

Jo Hermann, Latinsk grammatik på dansk

Ole Thomsen, veje til Rom, Romersk littertur fra Plautus til Juvenal

Latin 1 (15 ECTS) eller tilsvarende
Undervisnings- og arbejdsformen er holdundervisning med aktiv inddragelse af den studerende.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Ekstern censur for studerende på 2012-studieordningen.
Reeksamen

Samme som den ordinære prøve.

Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen: Studieordninger på Latin