HLAÆ00072U Latin 1

Årgang 2023/2024
Uddannelse

Propædeutik i Latin

Kursusindhold

Modulet giver den studerende kompetencer i: 

- at oversætte lettere latinske originaltekster til dansk med brug af ordbog,   
  grammatik og paralleloversættelse(r) 

- at give en overordnet syntaktisk analyse af en ukompliceret latinsk helsætning 

- elementær dansk grammatik 

- at anvende morfologisk viden som støtte til den syntaktiske analyse 

Jensen & Goldschmidt: Latinsk-dansk ordbog, Gyldendal;

Jo Hermann: Latinsk grammatik på dansk, Akademisk Forlag;

Susanne Høeg, God latin 1 – AUGUSTUS

Susanne Høeg, God latin 2 – CATUL

Susanne Høeg, God latin 3 – OVID

Susanne Høeg, God latin 4 - SENECA

Alle skal være indskrevet på Latin Propædeutik via Studenterservice.
Undervisnings- og arbejdsformen er holdundervisning med aktiv inddragelse af den studerende.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse med opsyn.
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Pensum: Der opgives 15 normalsider latinsk originaltekst fastlagt af underviseren. 1 normalside originaltekst kan erstattes af 2 normalsider konstrueret tekst.
Dette pensum gælder også for opgraderingsprøven til latin 1.

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:
- Deltagelse i 80% af undervisningen.
- Aflevering af 4 skriftlige opgaver på 1-3 normalsider hver.
- 1 mundtligt oplæg af 10 min.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse