HLAÅ00471U ÅU LAT Latinsk prosa: Historiografi og filosofi (F21)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

ÅU LAT Latin prose: Historiography and Philosophy

Uddannelse

Efteruddannelse på BA-niveau i Latin. (For Oldtidskundskabslærere.)

Kursusindhold

Denne midlertidige efteruddannelse i latin gør det muligt for kandidater i oldtidskundskab at tage et sidefag i latin.  Den forventes at udløbe i 2020. De to samarbejdende universiteter har fordelt opgaverne, således at KU varetager undervisningen på bachelorniveau, mens AU tager sig af kandidatniveauet. Bortset fra modul 1, som er et intensivt kursus, er al undervisning fjernundervisning kombineret med seminarer.  Modul 3 udbydes i foråret.

 

Kurset er for kandidater med central- eller sidefag i Oldtidskundskab.
30 ECTS latinsk propædeutik skal være bestået.
Fjernundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • E-læring
  • 135
  • I alt
  • 135
Skriftlig
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Pensum: Der opgives 40 sider romersk filosofisk prosa på latin og 150 sider i oversættelse. I originalteksterne skal filosofiske skrifter af Cicero og Seneca være repræsenteret. Desuden opgives 300 sider sekundærlitteratur.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse