HLAÅ00101U ÅU LAT Latin 2 - tillægsuddannelsen i Latin

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

ÅU LAT Latin 2

Uddannelse

Tillægsuddannelsen i Latin for gymnasielærere.

Kursusindhold

Målet med dette er af føre kursisterne frem til at kunne læse lettere latinske tekster med ordbog og grammatik, svarende til gymnasiets A-niveau. Kurset består af ugentlige større og mindre hjemmeopgaver, som træner i morfologi, syntaks og indholdsforståelse. Opgaverne besvares og indsendes til læreren. Undervisningen er udelukkende fjernundervisning og afsluttes med bestået/ikke bestået.

Anbefalet litteraturliste

Ordbog: Jensen & Goldschmidt: Latinsk-dansk Ordbog, Gyldendal

Grammatikhenvisninger vil ske til Bent Christensen & Chr. Gorm Tortzen: Ars maior, Gyldendal

Tekstgrundlag først og fremmest Bent Christensen & Chr. Gorm Tortzen: Florilegium. Gyldendal

Fjernundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • E-læring
  • 0
  • I alt
  • 0
Skriftlig
Point
20 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse med opsyn.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse