HLAÅ00091U ÅU LAT Latin 1 - tillægsuddannelsen i Latin

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

ÅU LAT Latin 1 -

Uddannelse

Tillægsuddannelsen i Latin for gymnasielærere.

Kursusindhold

Målet med dette modul er at føre kursisterne frem til en basal forståelse af den latinske morfologi og syntaks og til læsning af et udvalg af originale tekster på klassisk latin.

Som grundbøger benyttes: Bent Christensen og Chr. Gorm Tortzen: Ludus, Introduktion til latin. Gyldendal 1999 og Bent Christensen og Chr. Gorm Tortzen: Ars maior  - Latinsk grammatik, Gyldendal 2013.

Hertil kommer litteratur om romersk kultur- og litteraturhistorie. Denne vil blive meldt ud i god tid og forventes læst inden kursusstart.

Der undervises fire timer dagligt i 10 dage (uge 31 og 32), og man må påregne en del hjemmearbejde foruden den daglige undervisning.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Kollektiv
Point
10 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Kursusdeltagelse med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Kurset afsluttes med en intern mundtlig prøve under forudsætning af mindst 80%'s fremmøde til den daglige undervisning. Hvis dette krav ikke opfyldes, afholdes en udvidet prøve, se nærmere herom i studieordningen.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse