HLAÅ00081U ÅU LAT Latin 2 - fjernundervisning

Årgang 2023/2024
Uddannelse

Propædeutik

Kursusindhold

Modulet giver den studerende kompetence i at:

 • oversætte ubearbejdede latinske originaltekster med brug af ordbog, grammatik og paralleloversættelse
 • anvende viden om latinsk morfologi, syntaks og semantik til at beskrive og analysere det latinske sprog og vurdere oversættelser
 • udnytte sin viden om det latinske sprog til at genkende og forklare fremmedord og videnskabelige fagbegreber i øvrigt
 • insætte latinske tekster i deres historiske og kulturelle kontekst.

Undervisningsmateriale lægges ud i Absalon/kompendium

Jensen & Goldschmidt: Latinsk-dansk ordbog, Gyldendal;
Jo Hermann: Latinsk grammatik på dansk, Akademisk Forlag;

 • Ole Thomsen, Veje til Rom, Romersk litteratur fra Plaustus til Juvenal, Aarhus Universitetsforlag.
Bestået eksamen i Latin 1 (15 ECTS) eller tilsvarende.

For at kunne deltage i et fjernundervisningskursus er det nødvendigt, at man har adgang til en computer (enten PC eller Mac) med internetadgang, og at man er aktiv i Absalon. Derudover kræves ingen særlige tekniske forudsætninger.
Kurset består af fjernundervisning via internettet samt 1-2 lørdagsseminarer på Søndre Campus.

Fjernundervisning er forskellig fra online-undervisning, da der som udgangspunkt ikke er bestemte tidspunkter, hvor du skal ”møde op” og modtage undervisning. Dermed lægger fjernundervisningskurser også i højere grad op til selvstændig læring fra deltagerne. Kurset består af ugentlige opgaver, som stilles af underviser og besvares af deltagerne i Absalon (via KU’s intranet KUnet). Derudover er der undervejs god mulighed for at stille spørgsmål til underviser og diskutere faglige problemstillinger med sine medstuderende.
 • Kategori
 • Timer
 • E-læring
 • 412,5
 • I alt
 • 412,5
Skriftlig
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se studieordningen:

Studieordninger for Latin