HKVK0004EU  KØN; Fra queer til crip

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

From Queer to Crip

Kursusindhold

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

- Nyere teorier om køn, skesualitet og foskellighed og deres indbyrdes

  ligheder og forskelle, herunder retninger med relation toæ queer-teori

- de mulige sammenhænge mellem de sociale kategorier, som præsenteres  

  på kurset, herunder køn og seksualitet

- de filosofiske, teoretiske og medtodiske principper bag de givne retninger.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

 

KA-tilvalg:

2019-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fri hjemmeopgave jf. særlige bestemmelser

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • I alt
  • 412,5