HKUK13041U KUNST/VK tilvlag-Udvidet projektorienteret forløb

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Udvidet projektorienteret forløb

Kursusindhold

BA studerende

Udover et ophold på et praktiksted til et omfang på 650-750 timer, forventes BA-studerende, der tager eksamen på Kunsthistorie i Enkeltstående tilvalg at deltage i tre workshops. Disse workshops har fokus på at styrke brobygningen mellem praksis og teori, finde relevante faglige problemstillinger ift. praktikforløbet, introducere til dokumentationsmetoder og empiriindsamling, opøve refleksioner over kompetenceafklaring, faglig identitet og karriereudsigter samt løbende diskutere udfordringer på arbejdspladsen.
De tre workshops er tilrettelagt, så de forholder sig til fagets portfolio-eksamensform. Portfolioen er i alt på 11-15 normalsider og er delt i tre skriftlige dele, der skal afleveres løbende i løbet af semestret. Der meldes datoer ud for de enkelte afleveringer, hvorefter der gives feedback på hver del. Til den endelige eksamensdato samles delene til et dokument, hvor der er mulighed for at omskrive og forbedre portfolioen ift. den feedback, der er modtaget.
Portfolio del 1: Overvejelse over egen opgaveløsning i relation til organisatorisk og institutionel kontekst (2-3 ns) – skriftlig feedback
Portfolio del 2: Formulering af en faglig relevant problemstilling, der relaterer sig til arbejdspladsen (1-2 ns) – kollektiv feedback & peer-feedback på workshop
Portfolio del 3: En teoretisk og metodisk reflekteret analyse af denne problemstilling, hvor der inddrages akademisk metode og teori ift. en udvalgt case fra arbejdsstedet (8-10 ns) – peer-feedback på workshop & individuel mundtlig feedback I de tre workshops deltager både praktikstuderende på BA- og på KA-niveau, men vejledningen vil tilgodese specifikationerne i de forskellige studieordninger.

KA studernede

Udover et ophold på et praktiksted til et omfang på 650-750 timer, forventes KA-studerende, der tager eksamen på Kunsthistorie eller Visuel Kultur i Enkeltstående tilvalg at deltage i tre workshops. Disse workshops har fokus på at styrke brobygningen mellem praksis og teori, finde relevante faglige problemstillinger ift. praktikforløbet, introducere til dokumentationsmetoder og empiriindsamling, opøve refleksioner over kompetenceafklaring, faglig identitet og karriereudsigter samt løbende diskutere udfordringer på arbejdspladsen.
De tre workshops er tilrettelagt, så de forholder sig til fagets portfolio-eksamensform. Portfolioen er i alt på 16-20 normalsider og er delt i fire skriftlige dele, der skal afleveres løbende i løbet af semestret. Der meldes datoer ud for de enkelte afleveringer, hvorefter der gives feedback på hver del. Til den endelige eksamensdato samles delene til et dokument, hvor der er mulighed for at omskrive og forbedre portfolioen ift. den feedback, der er modtaget.
Portfolio del 1: Overvejelse over egen opgaveløsning i relation til organisatorisk og institutionel kontekst – skriftlig feedback
Portfolio del 2: Formulering af en faglig relevant problemstilling, der relaterer sig til arbejdspladsen – peer-feedback på workshop
Portfolio del 3: En teoretisk og metodisk reflekteret analyse af denne problemstilling, hvor der inddrages akademisk metode og teori ift. en udvalgt case fra arbejdsstedet – individuel mundtlig feedback

Pensum er individuelt på 350 normalsider.

Undervisningen veksler mellem oplæg fra underviseren og vidensdeling mellem deltagerne.
  • Kategori
  • Timer
  • Praktik
  • 0
  • I alt
  • 0
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
30 ECTS
Prøveform
Portfolio