HKUK13032U Kunst/VK: Projektorienteret forløb

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Academic Internship

Uddannelse

Kunsthistorie

Kursusindhold

For BA og Ka-studerende, der tager eksamen på Kunsthistorie i Enkeltstående tilvalg: Projektorienteret forløb, udbydes tre workshops, som alle forventes at deltage i. Disse workshops har fokus på at styrke brobygningen mellem praksis og teori, finde relevante faglige problemstillinger ift. praktikforløbet, introducere til dokumentationsmetoder og empiriindsamling, opøve refleksioner over kompetenceafklaring, faglig identitet og karriereudsigter samt løbende diskutere udfordringer på arbejdspladsen.
De tre workshops er tilrettelagt, så de forholder sig til fagets portfolio-eksamensform. Portfolioen er i alt på 11-15 normalsider og er delt i tre skriftlige dele, der skal afleveres løbende i løbet af semestret. Der meldes datoer ud for de enkelte afleveringer, hvorefter der gives feedback på hver del. Til den endelige eksamensdato samles delene til et dokument, hvor der er mulighed for at omskrive og forbedre portfolioen ift. den feedback, der er modtaget.

Portfolio del 1: Overvejelse over egen opgaveløsning i relation til organisatorisk og

institutionel kontekst (2-3 ns) – skriftlig feedback

Portfolio del 2: Formulering af en faglig relevant problemstilling, der relaterer sig til

arbejdspladsen (1-2 ns) – kollektiv feedback & peer-feedback på workshop

Portfolio del 3: En teoretisk og metodisk reflekteret analyse af denne

problemstilling, hvor der inddrages akademisk metode og teori ift. en udvalgt case fra arbejdsstedet (8-10 ns) – peer-feedback på workshop & individuel mundtlig feedback

 I de tre workshops deltager både praktikstuderende på BA- og på KA-niveau, men vejledningen vil tilgodese specifikationerne i de forskellige studieordninger.

 

Pensum er individuelt på 350 normalsider.

Undervisningen veksler mellem oplæg fra underviseren og vidensdeling mellem deltagerne.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 6
  • I alt
  • 6
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Krav til indstilling til eksamen

Studieordning:

BA-enkeltstående tilvalg:

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/kunsthistorie/ikk_enkeltst_batv

KA-enkeltstående tilvalg: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/kunsthistorie/ikk_enkeltst_katv