HKUK13021U KA-tilvalg: Kuratering

Årgang 2024/2025
Kursusindhold

Kurset har til hensigt at give den studerende kompetencer i udstillingsteori og -praksis med henblik på varetagelse af kurateringsopgaver på museer, gallerier, kunsthaller, m.v. Den studerende får mulighed for at tilegne sig viden om og erfaring med aktuel udstillingsæstetik, -metode, -analyse og -praksis (kuratering) inden for et kunst-, design- eller arkitekturhistorisk genstandsfelt med henblik på selvstændig eller gruppebaseret organisering, tilrettelæggelse og vurdering af en udstilling eller et delaspekt af en udstilling. Desuden sætter kurset den studerende i stand til at udvikle udstillingskoncepter, at formulere kuratoriske intentioner samt kritisk evaluerende at forholde sig til disse. Endelig er det kursets formål at sætte den studerende i stand til ud fra teoretisk funderede tilgange til kuratering, udstillinger og udstillingsfænomener, metodisk at diskutere udstillingsæstetik, samt at praktisere udstillingsanalyse.

Eksamen består af en portfolio på 16-20 sider. Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve. Typisk vil portfolio-opgaverne bestå af:

Portfolio-opgave 1: projektbeskrivelse (4-6 ns), indeholdende oplysninger om 1) emne, 2) tilrettelæggelse, 3) genstandsudvalg, 4) (implicit) publikum, 5) forslag til udstillingssted

Portfolio-opgave 2: eventuelt en redigeret version af projektbeskrivelsen, men i hvert fald en perspektivering (8-12 ns). Perspektiveringen skal indeholde 1) et element af udstillingshistorie, 2) et element af udstillingsanalyse og 3) et element af teori.

Portfolio- opgave 3: budget + forklaring (1-2 ns) og udkast til en fondsansøgning (bilag).

Portfolio-opgave 4: formidlingsplan (1-2 ns) og pressemeddelelse (bilag).

 

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, udstillingsbesøg og projektforløb bestående af gruppearbejde omkring produktion af udstillingsideer og udstillingstilrettelæggelser.
14 uger af 3 timer pr uge
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 293
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 420
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse