HKUK13002U IKK-Frit emne-Trans/Queer/Kvinde: Alliancer og grænser i teori, kunst og aktivisme

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Trans/Queer/Woman: Lines and Alliances in Theory, Art, and Activism

Uddannelse

Ikk tilvalg

Kursusindhold

Som en af pionererne inden for seksualitetsforskning Gayle S. Rubin har peget på i det indflydelsesrige essay ”Thinking Sex” (1983), så er der især i tilspidsede tider et skærpet politisk behov for klare grænser inden for discipliner og kategorier – uden samtidig at give køb på et analytisk behov for nuancer og kompleksitet.

Inspireret af denne metodiske adskillelse af et politisk og analytisk niveau vil formålet med kurset være at oparbejde og skærpe evnerne til at arbejde kritisk og selvrefleksivt inden for de indbyrdes forbundne felter, der udgør trans-, queer- og feministisk teori. Ønsket med kurset er bl.a. at åbne op for nogle af de kompleksiteter, som kategorierne trans/queer/kvinde både rummer og udvisker – og dermed også stille spørgsmål til selve betingelserne for synlighed og dennes potentialer og begrænsninger.

Empirisk vil der være fokus på at undersøge eksempler inden for kunst og aktivisme, som på forskellig vis er med til at synliggøre nye og overraskende forbindelser: mellem graviditet og kønstransition, mellem underkastelse og magt, sårbarhed og styrke, nydelse og fare, omsorg og begær – som potentielt kan afføde nye alliancer og fællesskabsdannelser

Vi skal læse tekster af Sophie Lewis, Paul B. Preciado, Saidiya Hartman, Mel Y. Chen, Andrea Long Chu, Gayle S. Rubin, Susan Stryker, Sara Ahmed, m.fl.

Undervisningen vil bestå af forelæsninger der vil lægge op til fælles diskussioner, gruppearbejde samt studenteroplæg og skriveøvelser.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 283
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 80
 • I alt
 • 420
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

 

IKK Ka tilvalg