HKUK03725U  Kunsthistorie: Skulptur i farver. Historicitet, materialitet og bevaring

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Period/Topic Study

Kursusindhold

Kurset er delt mellem kunsthistorie, IKK, og klassisk arkæologi, SAXO. Igennem dette kursus bliver den studerende i stand til at forholde sig kritisk og reflekteret til fortolkningen af skulptur. Kursets tre tematiske nedslag i henholdsvis historicitet, materialitet og bevaring vil samlet set stille skarp på skulpturens rolle i vores samfund og historie: Hvordan er skulpturers farver igennem tiden blevet brugt til at skrive historie og forme specifikke narrativer?; Hvordan er skulpturernes materialer udvundet, formet, tekstureret og farvelagt for at kommunikere, konstruere og orkestrere særlige oplevelser og værdier?; hvilken rolle spiller museerne i at fastholde og videreføre særlige ideer om skulpturel æstetik –altså, hvilke tidslomme fryses skulpturen fast i?  Den studerende vil blive klædt på teoretisk og metodisk indenfor de tre overordnede temaer til at kunne arbejde videre med skulptur selvstændigt og konkret.

Underviserne udarbejder et kompendie.

Kurset består af forelæsninger og ekskursioner. Ekskursionerne annonceres ved kursets start
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Forberedelse
 • 279
 • I alt
 • 420