HKUK03391U KA tilvalg: Billedkunst- og designpraksis

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Visual Arts and Design: Upper-Secondary School Practice

Kursusindhold

Hvordan skabes en lærerig vekselvirkning mellem teori, analyse og praksis i billedkunst og design i gymnasiet? Kursets formål er at give indsigt i og erfaring med fagene billedkunst, design og design & arkitektur i gymnasiet gennem teori koblet med konkret praktisk afprøvning, udvikling og evaluering på baggrund af fagenes identitet, mål, kernestof, praksisformer, fagdidaktik og lovgrundlag.

 

På kurset arbejdes individuelt og i grupper med at:

 • udvikle og afprøve metoder til at analysere, vurdere og agere i åbne og komplekse skabelsesprocesser
 • facilitere og vejlede i processer, hvor fagenes viden, teorier og metoder vekselvirker i eksperimenterende visuelt praksisarbejde
 • undersøge, anvende og vurdere forskellige visuelle, rumlige og sanselige udtryk, medier, materialer og redskaber i eksperimenterende praksisarbejde, herunder relevante digitale muligheder
 • planlægge og gennemføre en iterativ, eksplorativ designproces indeholdende research, problemidentifikation, analyse, idé- og konceptudvikling, materiale- og konstruktionsvalg, prototyping og visualisering samt formidling og præsentation
 • tilegne sig videnskabelig funderet viden om fortidens og samtidens design inden for fagets genstandsfelter: produktdesign, kommunikationsdesign og design af fysiske omgivelser
 • tilegne sig videnskabelig funderet viden om teorier, metoder, begreber og problemstillinger inden for design, herunder designproces og designparametre: form, funktion og kommunikation.

 

Faglige temaer er i overensstemmelse med Uddannelses- og Forskningsministeriets ”Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb” (design og arkitektur samt billedkunst).

 

Undervisningsform: 

Undervisningen består af introducerende forelæsninger, eksperimenterende workshops og oplæg fra de studerende.

 

Teorier anvendes således, at de studerende udvikler, afprøver og evaluerer konkrete praksisaktiviteter og undervisningsforløb i design og billedkunst, som kan bruges i gymnasiale uddannelser og andre former for formidling som museale skoletjenester.

 

Litteratur bliver fortrinsvis lagt på Absalon, eller kan findes online, og består af kunst-/design relevant teori, tekster vedrørende billedkunst og designs praksis og kernestof og fagdidaktiske tekster.

online:

Litteratur som læses til første mødegang er:

På Absalon:
læreplaner stx billedkunst b og vejledning (uvm.dk) faglige mindstekrav, billedkunst

Andersen & Porse: Teori til analyse og praksis i billedkunst, Praxis 2021, s. 10-23

Andersen &Porse: ”TAP-metoden og undersøgende undervisning i billedkunst” fra TEGN 2022

Emily Jean Hood and Amelia M. Kraehe: “Creative Matter: New Materialism in Art Education Research, Teaching, and Learning” fra Art Education, marts 2017

Undervisningen består af introducerende forelæsninger eksperimenterende workshops og oplæg fra de studerende.

De gennemgåede teorier anvendes således, at de studerende udvikler konkrete formidlingsopgaver og længere undervisningsforløb i design og billedkunst, som kan bruges i gymnasiale uddannelser og andre former for formidling som museale skoletjenester. De studerende gennemfører dele af undervisningsforløbets forventede analytiske og producerende handlinger.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 280
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Krav til indstilling til eksamen

Ka 2019 ordning

Ka enkeltstående tilvalg 2019 ordning

Ka sidefag 2020 ordning