HKUK03381U KA tilvalg Billedkunst 2015/KA kunsthistorie gymnasieprofil 2019: Billedkunst- og designpraksis

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Visual Arts and Design: Upper-Secondary School Practice

Kursusindhold

Forskellige tilgange og discipliner indenfor billedkunst- og designpraksis og teori introduceres med henblik på anvendelse i gymnasial sammenhæng på en videnskabelig reflekterende måde.

Kursets formål er at kunne udnytte konkrete erfaringer med kreative processer med teorier og metoder fra design- og kunsthistorie, design- og kunstpraksis og fagdidaktik. Som resultater af anvendelsen udvikler de studerende konkrete formidlingsopgaver og længere undervisningsforløb, som kan bruges i gymnasiale og andre uddannelser.

Kurset afvikles således, at i de første 7 uger beskæftiger vi os med visuel kultur og billedkunstundervisning, mens de sidste 7 uger har design- og arkitekturfaget som omdrejningspunkt.

Litteratur bliver fortrinsvis lagt på Absalon, og består af kunst-/designteoretiske tekster, tekster, der vedrører billedkunst- og designpraksis, og fagdidaktiske tekster.

læreplaner stx-billedkunst b og vejledning (uvm.dk, ungdomsuddannelser, læreplaner)

Anna M. Kindler, David A. Pariser, Axel van den Berg, Wan Chen Liu, and Belidson Dias

Esthetic Modernism, The First Among Equals? A Look at Aesthetic Value Systems in Cross-Cultural, Age and Visual Arts Educated and Non-Visual Arts Educated Judging Co-horts

(REX: The International Joumal of Cultural Policy, 2002 VOL. 8 (2). pp. 135- 151

Norman H. Freeman, "Everyday Aesthetic Thinking About Pictures" (Aesthetic Judgment and Reasoning) i 

(REX:) Handbook of research and policy in art education/ edited by Elliot W. Eisner. Michael D. Day (2004)

 

På Absalon:

Tom Hardy:  "Nailing Jelly: Art Education in a Postmodern World". (7 - 15) i Tom Hardy red. Art Education in a Postmodern world 2006

 

Elliot W. Eisner,  “Looking at Student Artwork” (125-147)  I “The Arts and the Creation of Mind” Yale University Press (2002)

Undervisningen består af introducerende forelæsninger eksperimenterende workshops og oplæg fra de studerende
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 84
  • Forberedelse
  • 280
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Hvis du tager kurset som din gymnasieprofil er eksamensformen en portfolio. Der kan være andre eksamensformer, hvis du tager det som Billedkunst og gymnasial praksis er eksamensformen en fri mundtlig prøve ed materiale.