HKUK03342U Kunsthistorie: Kunstfaglig praksis

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

The Practice of Art History

Uddannelse

Kunsthistorie

Kursusindhold

Kunsthistorisk praksis sigter efter at udvide rammerne for, hvad kunsthistorie er og kan, samtidig med at kurset introducerer de veletablerede institutionelle og diskursive rammer for kunsthistoriske praksis- og forvaltningsformer.

Idéen er at præsentere de historiske rødder for kunsthistorien, mens disse samtidig udfordres og gentænkes i lyset af de aktuelle vilkår og problematikker inden for kunsthistoriefaget. Som studerende skal du på kurset både opøve praksisser og indblik i den eksisterende kunsthistoriske faglighed. Der vil i foråret 2023 særligt være fokus på kunsthistoriens globalisering og hvordan såvel den akademiske kunsthistorie som kuratoriske udøvere og formidlere af faget må forholde sig til de udfordringer, som en kunsthistorie til genforhandling giver.

Kurset baserer sig på kompendium, som udleveres elektronisk inden kursusstart, samt anbefalede titler til indkøb.
Som litteratur anbefales følgende titler indenfor kursets emnefelt:

Christopher S. Wood: A History of Art History (Princeton University Press, 2019 – tilgængelig som e-bog igennem KB).
Flavia Frigeri & Kristian Handberg (red.): New Histories of Art in the Global Postwar Era: Multiple Modernisms (Routledge 2020).

Terry Smith: Art to Come: Histories of ContemporaryArt (Duke University Press 2019).

Kurset består i en blanding af forelæsninger, studenteroplæg, øvelser, ekskursioner og diskussioner. Kurset er i nogen grad studenterdrevet og tilrettelægges i et samarbejde mellem underviser og dig som studerende. Det er meningen, at du skal blive god til at tænke kritisk, selvstændigt og innovativt inden for kunsthistoriefaget og god til at beskrive de praktiske realiseringspotentialer for et specifikt projekt. Kurset er derfor baseret på øvelser, som du skal aflevere til fastsatte frister og som du derefter modtager individuel eller kollektiv feedback på – enten fra underviser eller fra medstuderende.
Den afsluttende eksamen er en portfolio på 21-25 normalsider, som består af det øvelsesmateriale, der er udarbejdet i løbet af semestret plus en refleksionsramme, som skal udgøre de ca. 12,5 NS (fælles udarbejdet materiale må max udgøre 50 procent af den samlede portfolio). Du kan lave din portfolio alene eller sammen med (op til to) andre studerende.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 279
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse