HKUB10571U BA-tilvalg: Museologi: Udstillingsanalyse

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Exhibition Analysis

Kursusindhold

Faget ”Udstillingsanalyse” kan betragtes som et alternativ til faget ”Museumspraktik” og følges sideløbende med faget ”Udstilling, idé og materialisering”. Målet med faget er, at deltagerne sætter deres faglige og museologiske viden i spil i forhold til en konkret udstilling. Det er således forholdet mellem museologisk teori og praksis, der er i fokus. Udstillingsanalysen skal være baseret på en kritisk-analytisk gennemgang af en eksisterende udstilling. Analysen skal redegøre for udstillingens sigte (eventuelt baseret på interview med arrangøren) og opbygning, og kvalificeres ved hjælp af en af den studerende formuleret og afviklet publikumsanalyse, der har til hensigt at afprøve sammenhængen mellem udstillingens formidlingsmæssige sigte og publikums brug og reception. Det er vigtigt, at studerende allerede før semesterstart, eller allersenest i løbet af semesterets første uger, får en samarbejdsaftale på plads med et museum eller et udstillingssted om afholdelse af en publikumsundersøgelse.

selvstudie + 3-5 seminarer af 1 times varighed i løbet af semesteret.

Selvvalgt pensum

Kurset udbydes i samarbejde af IKK og Saxo-instituttet, og dets adgang til emnet er tværdisciplinær. Ved at afprøve teoretisk viden i praksis opnår den studerende indsigt i sammenhængen mellem museologi som akademisk forskningsfelt og museernes praksis. Studerende opfordres til at følge det anbefalede studiemønster, hvor Museer og samlinger: teori og historie tages før Udstillingsanalyse og Udstillingsanalyse følges samtidig med Udstilling, idé og materialisering, da netop disse to kurser giver den type teoretisk viden, der ønskes afprøvet i rammen for kurset.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 5
  • I alt
  • 5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse