HKUB10561U BA-tilvalg: Museologi: Museologisk praksis

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Internship: Museological Practice

Kursusindhold

Omdrejningspunkt for faget ”museologisk praksis” er et ophold ved en relevant institution som giver den studerende praktisk erfaring med problemstillinger vedrørende fagrelevante forhold. Det er hensigten at den studerende gennem specifikke opgaver og problemstillinger vedr. samlingspleje, udstilling og/eller formidling, skal få perspektiveret og konkretiseret de mere teoretiske overvejelser, som tilvalgsstudiets øvrige elementer har bidraget med. Kurset skal således give den studerende mulighed for at kombinere sine teoretiske forudsætninger med det praktiske samlings-, udstillings- og/eller formidlingsarbejde samt at reflektere over disse to aspekters gensidige forhold. Faget kan kun følges, hvis studerende før semesterstart underskriver en praktikkontrakt med praktikstedet og får kontrakten godkendt af praktikvejleder og IKKs studievejledning.

Praktikophold på 350-400 timer + 3-5 seminarer af 1 times varighed i løbet af semesteret.

Selvvalgt pensum

Kurset udbydes i samarbejde af IKK og Saxo-instituttet, og dets adgang til emnet er tværdisciplinær. Ved at afprøve teoretisk viden i praksis opnår den studerende indsigt i sammenhængen mellem museologi som akademisk forskningsfelt og museernes praksis. Studerende opfordres til at følge det anbefalede studiemønster, hvor Museer og samlinger: teori og historie tages før Museologisk praksis og Museologisk praksis følges samtidig med Udstilling, idé og materialisering, da netop disse to kurser giver den type teoretisk viden, der ønskes afprøvet i rammen for kurset.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 5
  • I alt
  • 5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse