HKUB10551U BA-tilvalg: Udstilling, idé og materialisering

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Exhibition, Idea and Materiality

Kursusindhold

Formålet med kurset er at indkredse udstillingsfænomenets egenart, æstetik, materialitet og rummelighed set i lyset af de væsentlige forskydninger, som udstillingsmediet har gennemgået fra omkring 1850 til i dag og hvilke nutidige udstillingsprincipper som forekommer. Et væsentligt element i kurset er endvidere værkbegrebet og genstandsbegrebet, herunder teoretiske og praktiske problemstillinger vedrørende original/kopi-diskussionen samt spørgsmål omkring autenticitet og repræsentation i specifikke udstillingssammenhænge. Kurset vil diskutere de bagvedliggende principper for udstillingen som praksis, og vil herunder også omhandle udstillingsformidling, dvs. relationen til publikum i form af indføring i museale formidlingstiltag generelt samt receptionsanalyse og publikumsanalyse.

 • Greenberg, Reesa, Bruce W. Ferguson & Sandy Nairne (red.)(1996): Thinking about Exhibitions, London: Routledge.
 • Kompendium

Supplerende tekster på Absalon

Kurset udbydes i samarbejde af IKK og Saxo-instituttet, og dets adgang til emnet er tværdisciplinær. Kurset vil veksle mellem analyse, teori og diskussion og omfatter bl.a. en række udflugter med tilknyttede oplæg og analyseopgaver.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 293
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 420
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse