HKUB10533U BA-tilvalg: Museologi - formidlingspraktik

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Internship: Museum communication

Kursusindhold

Formidlingspraktikken giver den studerende praktisk erfaring med problemstillinger vedrørende museumsformidling opnået gennem et ophold ved en relevant institution. Det er hensigten at den studerende gennem specifikke formidlingsmæssige opgaver og problemstillinger skal få perspektiveret og konkretiseret de mere teoretiske overvejelser, som tilvalgsstudiets øvrige elementer har bidraget med. Formidlingspraktikken skal således give den studerende mulighed for at kombinere sine teoretiske forudsætninger med formidlingens praktiske arbejde samt at reflektere over disse to aspekters gensidige forhold.

Praktikopholdet vil alternativt kunne afløses med en skriftlig opgave, baseret på en kritisk analytisk gennemgang af en eksisterende udstilling.

Dette fagelement kan udelukkende tages som led i det samlede Museologiske studiemønster, dvs. ikke som enkeltstående tilvalg.

Praktik og workshops
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 4
  • I alt
  • 4
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve