HKUB10512U Kunsthistorie: BA-tilvalg: Museer og samlinger: historie og teori

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Art history: Museums and Collection: history and theory

Uddannelse

Kunsthistorie og Etnologi

Kursusindhold

Fagelementet består af en indføring i fænomenet ’at samle’ og et historisk overblik over museer og samlingers opståen og udvikling fra omkring 1650 til i dag. Desuden gives en introduktion til de væsentligste teoretiske problemstillinger inden for museologien og dens historie. Der fokuseres primært på to felter indenfor museologien, som behandles i sammenhæng, hvor gennemgange af konkrete eksempler danner grundlag for teoretiske perspektiveringer. Det ene felt handler om museer og samlingers historie, som præsenteres gennem eksemplariske nedslag i udvalgte museer og samlinger. Der lægges vægt på at beskrive forskellige typer museer og samlinger (kunsthistoriske, kulturhistoriske og naturhistoriske museer samt specialmuseer), deres kulturelle og sociale betydninger og funktioner, herunder deres skiftende relation til forskellige historisk specifikke offentligheder. Et væsentligt element i kurset er forskellige tiders ordningsprincipper, æstetiske principper, udvælgelse og betydningstillæggelse af den materielle kultur set i sammenhæng med æstetiske praksisser, mentalitetshistoriske forandringer og teoretiske skred. Den historiske dimension vil indeholde overvejelser over fremtidens museer og samlinger, herunder nye informationsteknologiers betydning for museer og samlinger. Det andet felt belyser museer, samlinger og musealitetens politiske, ideologiske og etiske aspekter i et teoretisk perspektiv. Et centralt element i modulet er museumsinstitutionens rolle i dannelsen af blandt andet kulturel, national, etnisk og religiøs værdi og identitet. Lovgivningsmæssige og økonomiske aspekter af museumsinstitutioner i såvel dansk som international sammenhæng vil være en integreret del af dette felt.

Anbefalet litteratur:

Michelle Henning: Museums, Media and Cultural Theory, 2006

Forelæsninger
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 84
 • Forberedelse
 • 293
 • Forelæsninger
 • 42
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
se studieordning