HKUB10192U BA og KA-tilvalg Projektorienteret forløb

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Internship

Kursusindhold

Praktikworkshops
For studerende, der tager eksamen på Kunsthistorie i Enkeltstående tilvalg: Projektorienteret forløb, udbydes tre workshops, som alle forventes at deltage i. Disse workshops har fokus på at styrke brobygningen mellem praksis og teori, finde relevante faglige problemstillinger ift. praktikforløbet, introducere til dokumentationsmetoder og empiriindsamling, opøve refleksioner over kompetenceafklaring, faglig identitet og karriereudsigter samt løbende diskutere udfordringer på arbejdspladsen.

De tre workshops er tilrettelagt, så de forholder sig til fagets portfolio-eksamensform. Portfolioen er i alt på 11-15 (Ba) og 16-18 (KA) normalsider og er delt i tre skriftlige dele, der skal afleveres løbende i løbet af semestret. Der meldes datoer ud for de enkelte afleveringer, hvorefter der gives feedback på hver del. Til den endelige eksamensdato samles delene til et dokument, hvor der er mulighed for at omskrive og forbedre portfolioen ift. den feedback, der er modtaget.

Portfolio del 1: Overvejelse over egen opgaveløsning i relation til organisatorisk og

institutionel kontekst (2-3 ns) – skriftlig feedback

Portfolio del 2: Formulering af en faglig relevant problemstilling, der relaterer sig til

arbejdspladsen (1-2 ns) – kollektiv feedback & peer-feedback på workshop

Portfolio del 3: En teoretisk og metodisk reflekteret analyse af denne

problemstilling, hvor der inddrages akademisk metode og teori ift. en udvalgt case fra arbejdsstedet (8-10 ns) – peer-feedback på workshop & individuel mundtlig feedback

Der er opstillet en pensumhylde på IKKs bibliotek, hvor man kan søge inspiration til sin pensumliste. Pensum er individuelt på 350 normalsider

Undervisningen veksler mellem oplæg fra underviseren og vidensdeling mellem deltagerne.
3 uger á 2 timer spredt udover semestret
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 6
  • Praktik
  • 350
  • Eksamen
  • 64
  • I alt
  • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse