HKUB10131U Kunsthistorie: Samtidskunst

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Samtidskunst

Kursusindhold

Kurset giver indblik i nogle af samtidskunstens forskellige tendenser, udtryk og roller fra 1960 til i dag, herunder kunstens ofte omdiskuterede rolle i de offentlige byrum. Kurset forstår kunsten som forbundet med sin samtid og ser på nogle af tidens brydninger gennem kunsten, så undervejs bliver der udblik til temaer som kunst og politik, identitet, socialitet, køn, globalisering, migration og klima.

På kurset bevæger vi os på tværs af landegrænser via læsninger af centrale kunst- og kulturhistoriske fremstillinger, og vi bevæger os ud i kunstverdenen på udstillingsbesøg.

Kurset starter med at opridse baggrunden for de kunstneriske opbrud i nyere tid via en introduktion til avantgarden og modernismen i begyndelsen af det 20. århundrede. Herfra springer vi frem til det såkaldt postmodernistiske opbrud fra modernismen i 1960erne og den orientering mod dematerialiserede, performance-baserede og politisk, undertiden ligefrem aktivistisk, engagerede kunstneriske og kuratoriske praksisser, som i stor udstrækning har præget de sidste tres år. Det forhold, at samtidskunst forholder sig kritisk til sine egne institutionelle rammebetingelser, bruger kurset som afsæt for teoretiske og analytiske undersøgelser af kerneproblematikker i kunsten. Vi skal se på, hvordan den såkaldt institutionskritiske kunst går til angreb på de kunstinstitutioner, den selv er forankret i, hvordan den stedspecifikke kunst forlader museer og gallerier til fordel for off-site lokaliteter, og hvordan selvkritikken åbner tværæstetiske broer til andre kunstarter og den visuelle kultur.

Målet med kurset er at opøve de studerendes evne til at analysere forskellige værktyper og formulere og formidle erfaringer med kunstens kerneproblematikker med udgangspunkt i konkrete værker og tekster. Dette opøves gennem analyser af værker, udstillinger, byrum mv., gennem diskussioner af pensum i grupper og plenum samt skriftlige opgaver, der afleveres løbende og indgår i den afsluttende portfolio-eksamen.

Kursets tekster vil blive tilgængeliggjort i kursusrummet i modulet ”Kompendium”.

Anbefalet litteratur til baggrundsorientering:

Tony Godfrey: The Story of Contemporary Art. Cambridge, MA: MIT Press, 2021.

Kurset veksler mellem forelæsninger, diskussioner, gruppearbejde, ekskursioner til museer eller andre kunstinstitutioner, øvelser, skriftlige opgaver og feedback.
Dette kursus udbydes til studerende, der er ved at tage BA-tilvalgspakken Billedkunst og designpraksis, studieordning 2019, men er også åbent for alle andre BA-tilvalgsstuderende.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 65
 • Forberedelse (anslået)
 • 270
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Krav til indstilling til eksamen

Ba sidefag 2019

Ba tilvalg 2019