HKUB10111U Kunsthistorie: Kunsthistorie 1800-1960

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Art History 1800-1960

Kursusindhold

Kurset omhandler maleri og andrevisuelleudtryksformer fra 1800 til 1960 på tværs af landegrænser. Kurset er baseret på læsning af centrale kunsthistoriske fremstillinger, såvel klassiske som nye, og med udblik på bredere kulturhistoriske og teoretiske diskussioner. Kurset er opbygget af et hovedforløb centreret omkring moderne billedkunst, herunder opbygningen af kendskab til forskellige perioder, ismer og genere, herunder f.eks. romantik, realisme, symbolisme. kubisme, dada, surrealisme og efterkrigstidens nye abstrakte kunstretninger.

Målet med kurset er at give en indføring i hovedstrømninger og værker i perioden 1800-1960 og træne analytiske færdigheder i forhold til metodiske og teoretiske spørgsmål om kunst og kunstnerisk praksis set i et historisk perspektiv. I hovedforløbet bliver fokus lagt på den vestlige kunsthistorie og modernitetshistorie fra romantikken til den tidlige popkunst og modernismens institutionaliseringer.

Forelæsninger - Der undervises 4 timer om ugen i 14 uger onsdag fra kl. 15.00 til.19.00
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 84
 • Forberedelse
 • 307
 • Forelæsninger
 • 28
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve