HKUB00931U Kunsthistorie: Æstetik

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Art history: Aesthetics

Kursusindhold

Efter en kort introduktion til begreberne mimesis og skønhed i oldtidens og middelalderens tænkning, sætter kurset fokus på den filosofiske æstetiks opståen i det 18. århundrede, dens udvikling i den første halvdel af det 19. århundrede og dens problematisering i senmoderniteten. Dette sker parallelt med, at der arbejdes konkret med æstetikkens anvendelighed i forhold til kunsthistorisk værkanalyse og til analyse af andre æstetiske udtryk som f.eks. musik. I takt med den historiske redegørelse bliver den studerende præsenteret for centrale teoretiske alternativer, såsom (a) distinktionen mellem proportionens og lysets metafysik efter nyplatonismen, (b) integreringen af teorier om den sanselige erkendelse, om lyst- og ulystfølelsen samt om den æstetiske dømmekraft i oplysningstiden og (c) distinktionen mellem idealistiske, materialistiske og fænomenologiske analysemodeller og dens betydning for udviklingen af mediespecifikke forståelsesmønstre. Særlig opmærksomhed bliver rettet mod de videnskabsteoretiske, kulturteoretiske og moralfilosofiske forudsætninger for de respektive kunstteorier. Parallelt hermed arbejdes der med at forbinde de æstetiske refleksioner med konkrete kunsthistoriske udviklinger. Alle forfattere, tematikker og tilgange behandles med andre ord både fra en æstetik- og kunstteoretisk og fra en værkanalytisk vinkel. Der tilstræbes en stadig og åben dialog imellem kursets to dele.

Der udarbejdes et kompendium med kursets tekster. Supplerende tekster bliver lagt på Absalon.

Undervisningen tilrettelægges som en vekslen mellem forelæsninger, gruppearbejde og dialog. Udover de skriveøvelser og oplæg, studieordningen stipulerer, forventes det at alle studerende deltager aktivt i undervisningen med tekstfremlæggelse, analytiske og teoretiske oplæg, øvelser i grupper med fokus på æstetikkens værkanalytiske potentiale, forberedelse af diskussioner og feedback/respons.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 251
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 420
Mundtlig
Individuel

Der tilbydes mundtlig individuel feedback i forbindelse med den afsluttende eksamen

Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Kriterier for bedømmelse

Studieordning:

BA-2014: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​kunsthistorie/​kunsthistorie_ba_2014

BA-2019: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​kunsthistorie/​kunsthistorie_ba_2019

Studerende som mangler studieelementet Metode og teori 2, skal følge undervisningen i Æstetik og aflægge eksamen i Metode og teori 2 på studieordningen BA-2014.