HKUB00911U Kunsthistorie: Analytisk praksis (Analytisk praksis i et udvidet felt)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Analytical practice in an expanded

Uddannelse

Kunsthistorie

Kursusindhold

Kurset Analytisk Praksis knytter sig praktisk og teoretisk til forståelsen af kunstneriske udtryksformer og optræner færdigheder i at undersøge og formidle disse med udgangspunkt i de af fagets væsentligste analysemetoder og teorier. Kurset vil både beskæftige sig med det enkelte værk og bredere teoretiske og praktiske problemstillinger inden for kunsthistorie og visuel kultur. Den historiske og sociohistoriske kontekst, som værkerne eller de faglige problemstillinger findes i, vil blive inddraget.

Kurset veksler mellem teoretisk-funderede undersøgelser og praktiske eksperimenter og visualiseringsøvelser, der vil kunne bruges i formidlingssammenhænge.

I de teoretisk-funderede undersøgelser inddrages de udførte praktiske eksperimenter, herunder visualiseringsøvelser. I undersøgelserne inddrages ligeledes relevant visuelt materiale, som den studerende finder frem til med henblik på at konkretisere undersøgelsernes teoretiske aspekter. Eksperimenter og konkretiseringer sker gennem både manuelle og digitale billedfremstillings- og billedbehandlingsteknikker, som den studerende behersker i forvejen, eller som nemt kan læres

Litteratur bliver fortrinsvis lagt på Absalon eller kan findes online og består af kunstteoretiske tekster, tekster, der vedrører billedkunst-praksis, og fagdidaktiske tekster.

Litteraturliste til første mødegang ligger på Absalon og er:

Mikkel Bogh: ”Formalitet og figurativitet. Fænomenologiske perspektiver i nyere kunstteori” i Kunstteori. Positioner i nutidig kunstdebat, 1999

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger, diskussioner og 4-6 teoretiske, analytiske og praktiske opgaver samt de studerendes præsentation af disse opgaver. De studerende arbejder individuelt og i grupper med oplæg, øvelser og feedback. Ekskursioner til museer, kulturinstitutioner og steder i det offentlige rum kan indgå i undervisningen.

Til eksamenen afleverer den studerende en afsluttende portfolio, som dannes af besvarelserne af de bundne teoretiske opgaver samt de dertil hørende konkretiseringer og eksperimenter, hvor den studerende har haft mulighed for at indarbejde feedback.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 70
 • Forberedelse (anslået)
 • 265
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Studieordning

BA-2019-ordning: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​kunsthistorie/​kunsthistorie_ba_2019

BA-2014-ordning: Studerende som mangler modullet Kulturteorier og visuel kultur, skal følge Analytisk praksis i et udvidet felt og aflægge eksamen i Kulturteorier og visuel kultur - https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​kunsthistorie/​kunsthistorie_ba_2014