HKUB0082CU Kunsthistorie: Valgfag med formidlingsprojekt - Det enestående – temakursus 2

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Art History - Communication Project

Uddannelse

Dette kursus skal tages sammen med den fælles undervisning i formidlingsgenrer

Kursusindhold

Udgangspunkt for kurset er idéen om kunstværket som ”enestående”.  Denne idé har, sammen med relaterede forestillinger om kunstneren som geni og kunstoplevelsen som en personlig epifani, sat et afgørende præg på kunsthistorien i de sidste 150 år, enten som forudsætning eller som genstand for kritik. VI kurset ser vi på dette kompleks ud fra det skriftlige (dets retoriske udformning i kunsthistorisk skrivning) og ud fra det sanselige (dets performative materialisering i kunstværkets præsentation). Vi ser på de mange begreber og fænomener, der knytter sig til det, såsom mesterværket, originalitetsbegrebet, kanondannelser, forestillinger om kanon, autenticitetsbegrebet osv., ud fra et bredt genstandsfelt som spænder over alt fra kunsthistorie til museologi og kulturarvsstudier. Selvfølgelig har vi fokus på tekster og kunstværker, men også på fænomener som kulturkanon, museernes kategorisering af visse genstande som ”enestående national kulturarv”, kunst- og kulturbranchens voksende digitalisering og UNESCOs verdensarvsliste. I kurset indgår en række besøg på udstillingssteder og andre relevante institutioner

 

Forelæsning

Studerende på 4. semester skal tilmelde sig til obligatorisk fælles undervisningsforløb i formidlingsprojekt- HKUB0082AU Kunsthistorie: Valgfag med formidlingsprojekt: Fælles undervisning i formidlingsmetoder

Samt skal de tilmelde sig til én af de to formidlingskurser:
HKUB0082BU Kunsthistorie: Valgfag med formidlingsprojekt: Kunst og kolonihistorier – temakursus 1 eller
HKUB0082CU Kunsthistorie: Valgfag med formidlingsprojekt - Det enestående – temakursus 2
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 84
 • Forberedelse
 • 270
 • Forelæsninger
 • 65
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar