HKUB00774U  Kunsthistorie 3: Kunsthistorie 1400-1800

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

History of Art 1400-1800

Kursusindhold

Kunsthistorie 1400-1800:

Kurset omhandler maleri, skulptur og arkitektur fra 1400 til 1800 på tværs af landegrænser, baseret på læsning af centrale kunsthistoriske fremstillinger, såvel klassiske som nye, og med udblik på bredere kulturhistoriske og teoretiske diskussioner.

 

Forelæsning
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 65
 • Forberedelse
 • 270
 • Eksamen
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • I alt
 • 420