HKUB00461U Kunsthistorie: BA-projekt workshop

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

BA workshop

Uddannelse

Kunsthistorie

Kursusindhold

Bachelorprojektet er den første større, selvstændige akademiske opgave på uddannelsen i kunsthistorie og stiller store krav til idéudvikling, planlægning og gennemførelse.

Denne BA-workshop sigter mod bedre konkrete kompetencer inden for arbejdet med BA-projektet, som det former sig på denne afdeling af IKK.

Vi forbedrer det akademiske håndværk, sikrer færdiggørelse af opgaven og øger samarbejde mellem studerende og vejledere her på stedet.

Workshoppen rummer en introduktion til projektplanlægning, gode vejledningsforløb, effektiv litteratursøgning og brug af bibliografiske referencer.

Vi arbejder med projekternes problemformulering, hypotese, disposition, og metode. Vi diskuterer også i fællesskab typiske fejl og faldgruber i det akademiske arbejde.

En stor del af workshop-forløbet vil have karakter af akademisk skriveværksted, hvor deltagerne præsenterer og indbyrdes diskuterer projektskitser samt deres akademiske skrivestil og formidling.

Forløbet starter lidt inde i september og omfatter fem kursusgange på hver tre timer, fordelt over semesteret.

Det anbefales at kombinere denne workshop med et af semesterets emnekurser.

Vel mødt -- sammen med dine medstuderende, der også skriver BA-opgave dette semester -- til et relativt kort, effektivt, og akademisk projektværksted, der styrker dit projekt både fagligt indholdsmæssigt og på meget konkrete skriftlige og metodiske måder!

 

 

 

Workshops i form af underviseroplæg og studenterøvelser (individuelle og i grupper)
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 321
  • Seminar
  • 15
  • Eksamen
  • 84
  • I alt
  • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives feedback undervejs ved mundtlige og skriftlige øvelser, både individuelt og i grupper. Desuden benyttes peerfeedback ved diverse øvelser i forbindelse med undervisningen.

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse