HKUB00393U Kunsthistorie: Kulturteori og æstetik

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Art history: Cultural Theory and Aesthetics

Uddannelse

Bachelor

Kursusindhold

Kurset behandler sammenhænge mellem kulturteori og æstetik med inddragelse af vigtige dele af disse områders teoretiske og filosofiske strømninger, som to faglige områder, der befrugter hinanden i nutidig kunsthistorie og visuel kultur. Samtidig bygger områderne bro mellem interessen for visuel kultur indenfor kunsthistorie og teoridannelse, der behandler den langvarige tradition indenfor filosofisk æstetik med fokus på kunst. Kurset undervises i to hoveddele:

Æstetik

En række tematikker behandles:

-The Birth of Aesthetics as modern discipline (Baumgarten); British Aesthetics of Imagination and Picturesque. From Burke’s Sublime (Turner, Constable, the Picturesque Gardens) to Deleuze’s Leibnizian Fold.

- From Lessing’s Laokoon to Warburg’s Dialektik des Monstrums.

- From Kant's Theory of Free Play and the Sublime to Mark Taylor’s Theoesthetics.

- The Aesthetics of Modernity and the End of Metaphysics: Nietzsche’s Twilight of the Idols and the Bith of Tragedy, sexuality and Messianism – Fin du siècle.

- From Heidegger’s “The Age of the World Picture” to the Image of the World as Simulacrum (Baudrillard, Deleuze).

- Phenomenology and imagination, with special focus on flesh, chiasmus and Verflechtung in Husserl, Merleau-Ponty, and Sartres.

- Raw Aesthetics: From Newman’s plasmic image, and Deleuze’s sensation to J.-L. Marion’s saturated (in excess) phenomena and affect (Massuri).

 

Kulturteori

En række tematikker behandles sammen med særlige fokusområder, samt relevant cases:

- Den moderne avantgardekunst og kulturbegrebet: Walter Benjamin og den russiske konstruktivisme.

- Kulturteori og kunstteori i efterkrigstiden: kunstteori og kulturstudier.

- Repræsentationsbegrebet: tegn, diskurs, kultur og kunst 

- Ny kritik: feminisme, dekolonialisme, queer, intersektionalisme

- Særlige temaer: samfundets imaginære institution, kunst og kultur

- Særlige temaer: distribueret sensibilititet og socioæstetik

- Særlige temaer: transvisualitet og det transvisuelle

Der fremstilles et kompendium indeholdende tekster til kurset valgt af underviser/eksaminator, som ligger klar ved kursusstart. Dette suppleres med valg af 400s supplerende materiale af deltagere/eksaminander. Ved aktiv undervisningsdeltagelse: samlet pensum er 1000 normalsider, heraf vælges 600 normalsider af eksaminator og 400 normalsider af eksaminanden. NB: Ved manglende aktiv undervisningsdeltagelse: 1000 normalsider, der udvælges af eksaminator

Kurset består af en gennemgående ramme baseret på forelæsninger, gruppediskussioner, plenum og løsning af opgiver og indlæg i Absalons. diskussionsplatform mm. Der lægges vægt på en dialog mellem alle deltagere og et fokus på konkret output: et mundtligt gruppeoplæg på 10 minutter og en skriveøvelse på 3-5 normalsider, der forbereder produktion af en synopsis til brug for eksamen. Det forventes, at den studerende læser tekster af forskellig sværhedsgrad og bidrager selvstændigt til kursets læringsproces og output.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 251
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 420
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der tilbydes mundtlig individuel feedback i forbindelse med den afsluttende eksamen

Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Kriterier for bedømmelse