HKUB00383U Kunsthistorie: Kunsthistorisk formidling

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Art History - Art History and Communication

Uddannelse

Kunsthistorie 

Kursusindhold

Kurset handler om kunst, ord og skrift. Det er svært at forestille sig en kunstverden fyldt med objekter, værker og materialer, men uden ord og tekster. Udstillingstekster, pressemeddelelser, katalogtekster og anmeldelser samt omvisninger, præsentationer, forelæsninger og medierede varianter som radioudsendelser, podcasts, vlogs, m.m. er former for ord og tekster, som er en uadskillelig del af et samlet kunstfelt. For kunsthistorikeren er ordet og skriften medier, der dagligt bruges til registrering, beskrivelse, analyse, refleksion og formidling.

På kurset skal du lære om kunstkritikkens historie, genrer og institutioner. Du skal læse teoretiske tekster og lavpraktiske tekster med tips og tricks til den gode tekst og god mundtlig fremstilling. Du skal analysere andres tekster og – selvfølgelig – producere dine egne.

Vi læser om og diskuterer forskelle mellem genrerne med særligt fokus på, hvem modtagerne er. Hvad er forskelle og ligheder mellem akademisk sprog og formidlingssprog, og hvad kan de to genrer lære af hinanden? Hvordan producerer man en præcis og engageret tekst, som fanger læseren? Hvad er en god tekst inden for den givne genre? Hvordan redigerer man egne og andres tekster? Hvordan giver man konstruktiv feedback? Ud over at diskutere spørgsmål vedrørende genretræk og stilarter, skal vi også diskutere mere subtile spørgsmål vedrørende fx stemme, stil og autoritet i en tekst.

Du skal på kurset lave tekstøvelser inden for mange forskellige genrer: anmeldelser og formidlingstekster samt eksperimenter inden for genren creative writing vil skærpe din mundtlige såvel som skriftlige fremstilling og din analytiske sensibilitet. Du vil også komme til at lave mere ‘realistiske’ øvelser, som fx at skrive en pressemeddelelse eller en anmeldelse på afgrænset tid. Kurset er i høj grad baseret på din egen, aktive deltagelse.

Udover at læse fagets pensum og deltage aktivt i undervisningens praktiske og analytiske øvelser og diskussioner, skal du løbende producere mindre eksempler på tekstmateriale. Disse produkter kan indgå som elementer i din afsluttende portfolio. På forårets kursus vil der være fire øvelser hen over de 14 undervisningsgange. De vil tage form af skriftlige og mundtlige fremstillinger, men også med mulighed for at arbejde inden for nye medier som podcast og video.

Grundbøger er Kerr Houston: An Introduction to Art Criticism, New York: Pearson, 2013 og Gilda Williams: How to Write about Contemporary Art, London: Thames & Hudson, 2014. Desuden bliver der produceret et kompendium til kurset.

Holdundervisning med aktiv inddragelse af dig som studerende i form af øvelser og oplæg. Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger, ekskursioner til udstillinger, institutioner og offentlige rum, mundtlige oplæg og feedback. Desuden skriveøvelser og diverse responsa, både individuelt og i grupper. Som studerende bliver du tildelt en studiegruppe, som du skal samarbejde med og forberede oplæg, fremlæggelser, peer feedback m.m.
Du skal på kurset lave tekstøvelser inden for mange forskellige genrer: anmeldelser og formidlingstekster samt eksperimenter inden for genren creative writing vil skærpe din skrift og din analytiske sensibilitet. Du vil også komme til at lave mere ‘realistiske’ øvelser, som fx at skrive en pressemeddelelse eller en anmeldelse på afgrænset tid. Kurset er i høj grad baseret på din egen, aktive deltagelse.
Udover at læse fagets pensum og deltage aktivt i undervisningens praktiske og analytiske øvelser og diskussioner, skal du løbende producere små eksempler på tekstmateriale. Disse produkter kan indgå i din afsluttende portfolio. På forårets kursus vil der være fire øvelser hen over de 14 undervisningsgange. De vil tage form af skriftlige og mundtlige fremstillinger, men også med mulighed for at arbejde inden for nye medier som podcast og video.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 251
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
studerende der mangler valgfag med formidlingsprojekt på 2014-ordningen, skal følge kunsthistorisk formidling og aflægge eksamen efter 2014-ordningen, som har en anden eksamensform.
Kriterier for bedømmelse