HKUB00371U Kunsthistorie: Analytisk praksis

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Analytical practice in an expanded

Uddannelse

Kunsthistorie

Kursusindhold

Kurset Analytisk praksis vil præsentere et bredt udvalg af analysemetoder, og det vil sigte efter at skærpe den kritiske refleksion over, hvordan disse kan bruges til at undersøge og formidle forskellige kunstneriske udtryksformer. Kurset vil både beskæftige sig med specifikke kunstpraksisser og med bredere analytiske, teoretiske og praktiske problemstillinger med relevans for kunsthistorie og visuel kultur. De historiske og sociokulturelle kontekster, som de analyserede kunstpraksisser og kulturfænomener forholder sig til, vil også blive inddraget.

Kurset vil veksle mellem teoretisk funderede undersøgelser og praktiske eksperimenter og visualiseringsøvelser, der vil kunne bruges i formidlingssammenhænge. I de teoretisk funderede undersøgelser inddrages de udførte praktiske eksperimenter, herunder visualiseringsøvelser. I undersøgelserne inddrages ligeledes relevant visuelt materiale, som den studerende indsamler med henblik på at konkretisere undersøgelsernes teoretiske aspekter. Eksperimenter og konkretiseringer sker gennem både manuelle og digitale billedfremstillings- og billedbehandlingsteknikker, som den studerende behersker i forvejen, eller som nemt kan læres.

Kurset vil kombinere forskellige undervisnings- og læringsmetoder. Undervisningen vil veksle mellem forelæsninger, diskussioner i plenum, analytisk arbejde, praktiske øvelser samt underviser- og peer-to-peer feedback på en række mindre opgaver. De stillede opgaver vil have karakter af skrive- og visualiseringsøvelser på 2-4 sider, som vil skulle udføres som et led i forberedelsen til visse kursusgange. Kurset vil desuden inkludere filmvisninger og ekskursioner.

Eksamen aflægges i form af et portfolio. Dette vil være sammensat af en række mindre skrive- og visualiseringsøvelser, som vil blive stillet i løbet af kurset, og som I vil få mulighed for at få underviser- og peer to peer-feedback på undervejs. Det samlede og gennemskrevne portfolio skal afleveres ved kursets afslutning og skal være på 16-20 normalsider
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 70
 • Forberedelse (anslået)
 • 265
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse