HKUB00321U Kunsthistorie: Samtidskunst

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Contemporary Art

Kursusindhold

Kurset omhandler billedkunst og arkitektur fra 1960 til i dag på tværs af landegrænser, baseret på læsning af centrale kunst- og arkitekturhistoriske fremstillinger samt ved møde med udvalgte værker og projekter med udblik på temaer som identitet, socialitet, køn, globalisering og klima.

Kurset præsenterer og analyserer billedkunst med fokus på kerneemner i samtidskunsten fra 1960ernes konceptkunst og frem, herunder de brydninger mellem modernisme og postmodernisme, som finder sted, også inden for arkitekturen. Samtidskunstens traditionsforankring og -brud, dens forskellige materialiseringer og udformninger såvel som dens institutionelle forankringer og dens relation til samtidens visuelle kultur danner afsæt for kritiske undersøgelser af kunstens kerneproblematikker. Kurset vil fokusere på centrale værker, bygninger, udstillinger, og kuratoriske praksisser i international samtidskunst i bred forstand, men med særligt blik for den danske kunstscene og dens institutioner.

Målet med kurset er at opøve studerendes evne til at artikulere og formidle erfaringer med disse kerneproblematikker – analytisk, teoretisk og historisk – med udgangspunkt i specifik arkitektur, specifikke kunstværker og tekster. Dette øves gennem analyser og diskussioner på baggrund af læsning samt både skriftlige og mundtlige øvelser, der funderer elementerne til portfolio-afleveringen.

 

 

 • Kompendium: Malene Vest Hansen og Mette Sandbye (red.): Samtidskunst. Efterårssemester 2023, KU
 • Grundbog: Tony Godfrey: The Story of Contemporary Art, MIT Press, 2020
 • Tekster på Absalon
Undervisningen veksler mellem forelæsninger, der lægger op til diskussioner, seminarundervisning samt ekskursioner til museer eller andre kunstinstitutioner. Der arbejdes med individuelle såvel som gruppebaserede studenterøvelser af skriftlig og mundtlig art og efterfølgende feedback. Feedback indtager en central del af kurset og udformes både som gruppe- og underviser-feedback. Udover almindelig forberedelse i form af læsning skal der således løbende påregnes tid til gruppearbejde og løsning af opgaver inden for nærmere bestemte deadlines, som fastsættes undervejs i undervisningsforløbet. Disse skriftlige og mundtlige øvelser forbereder eksamens-portfolio. Portfolio består af tre mindre delopgaver, to skriftlige og en visualiseringsopgave.
14 uger, 3 timer hovedforløb og 2 timer seminarforløb pr uge.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 265
 • Seminar
 • 28
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)