HKUÅ03793U  ÅU KUN, Designpraksis/gymnasial praksis (Efterår 2018)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Design: Upper-Secondary School Pratice

Kursusindhold

Gennem praktisk gennemførelse af opgaveforløb udvikler den studerende en kritisk og selvstændig forståelse for og færdigheder i at anvende designfaglige arbejdsmetoder og designprocesser inden for forskellige designområder. Gennem opgaveforløbenes eksemplariske tilrettelæggelse får den studerende praktisk kendskab til forskellige strategier i forhold til designpraksis i bredeste forstand, til visuel identitetsdannelse gennem grafisk kommunikation, til de designprocesser i forbindelse med udformningen af objekter i rum samt til arkitektonisk rum- og formløsning i urban kontekst.

                     

Undervisningen i hvert delforløb bygges op omkring introducerende forelæsninger, oplæg fra studerende og evalueringer af de studerendes eksperimenter. Den eksperimenterende del af faget foretages fortrinsvis som lektier.

Forelæsninger og aktiv deltagelse
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​kunsthistorie/​​Billedkunst_KASF_2015.pdf
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 28