HKUÅ03381U ÅU/Kunsthistorie: Designpraksis og gymnasial praksis - efteruddannelseskursus

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

ÅU/ Art history: Visual Arts og Design Practice

Uddannelse

Studieordning: Designpraksis og gymnasial praksis Enkeltstående tilvalg 2019

Kursusindhold

Kurset er rettet mod gymnasiets billedkunstlærere, som gerne vil opnå en kompetence i design.

Forskellige tilgange og discipliner indenfor designpraksis og -teori introduceres med henblik på anvendelse i gymnasial sammenhæng på en videnskabelig reflekterende måde.

Kursets formål er at kunne udnytte konkrete erfaringer med kreative processer med teorier og metoder fra designhistorie, designpraksis og design fagdidaktik. Som resultater af anvendelsen udvikler de studerende konkrete formidlingsopgaver og længere undervisningsforløb, som kan bruges i gymnasiale og andre uddannelser.

Litteratur bliver fortrinsvis lagt på Absalon, og består af designteoretiske tekster, tekster, der vedrører designpraksis, og fagdidaktiske tekster.

læreplaner design valgfag b og vejledning (uvm.dk, ungdomsuddannelser, læreplaner)

Brereton, Margot. 2004. Distributed cognition in engineering design: Negotiating between abstract and material representations. In Design representation, ed. Gabriela Goldschmidt, 83–103. Springer. 83–103 (20)

Goel, Vinod. 1995. Sketches of Thought. Berkeley: MIT Press. s 128-135 (7)

Tiemensma. 2016. Visuel analyse: om at forstå og udnytte sin egen visualisering-

På REX:

Purcell, A. T., and John S. Gero. 1998. Drawings and the design process: A review of protocol studies in design and other disciplines and related research in cognitive psychology. Design studies 19: 389–430. (40)

Stephen TEMPLE, Learning to Draw Through Digital Modelling (2015, Cumulus)

søg på: “3rd international conference for design education researchers” læs sider 1455 – 1464 (10)

Undervisningen består af introducerende forelæsninger eksperimenterende workshops og oplæg fra de studerende.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 84
  • Forberedelse
  • 308
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet