HKUÅ00881U  ÅU/Kunsthistorie: Kunsthistorie 1400-1800

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

ÅU/Art history: Art history 1400-1800

Kursusindhold

Kurset giver et indblik i de store kunsthistoriske epoker i vestlig kunst, Renaissancen, Barokken, Rokoko’en og Nyklassicismen. Ud fra centrale kunstværker og tekster kan du tilegne dig basale færdigheder i at beskrive og analysere kunst og forstå dem i en større kontekst

forelæsninger, ekskursioner til museer og andre kunstinstitutioner samt øvelser. De studerende arbejder individuelt og i grupper med oplæg og feedback.
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 84
  • Forelæsninger
  • 24
  • Forberedelse
  • 312
  • I alt
  • 420