HKUÅ00821U  ÅU KUN, Formidlingsprojekt: Formidling af billedkunst

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Free subject

Kursusindhold

Formidling af billedkunst er et formidlingsfag på Kunsthistorie, der dykker ned i problematikkerne omkring billedkunstens komplekse møde med offentligheden og de forskellige formidlingsstrategier for at facilitere dette møde, fra dagspressens klassiske anmeldelse og interviews til kunstinstitutionernes innovative og brugerinddragende greb. De studerende vil blive introduceret til kultur- og kunstteorier omkring aktuelle spørgsmål vedrørende repræsentation, kritik, brugerinddragelse og identitetsøkonomi. Der vil være enkelte ekskursioner til aktuelle udstillinger og centrale institutioner og løbende formidlingsøvelser med feedback, der leder frem til kursets eksamen i form af et konkret formidlingsprodukt.

Målbeskrivelser

Eksaminanden kan:

  • demonstrere kendskab til et kunsthistorisk emne og diskutere og planlæg-ge, hvordan emnet lader sig formidle i en specifik formidlingssituation
  • udarbejde et konkret formidlingsprodukt, der sigter mod fremstilling af faglig viden til specifik målgruppe.
  • redegøe for de overvejelser, der ligger til grund for formidlingsproduktet.
Forelæsninger
Eksamen følger studieordningen for BA-Kunsthistorie -
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/kunsthistorie/kunsthistorie_ba.pdf

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 24
  • I alt
  • 24