HKOB0107FU KOR, Koreansk sprog C: Kommunikativt (F24)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Korean Language C: Communicative

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i asienstudier (koreastudier) 2019
Kursusindhold

Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse, herunder mundtlige studenter oplæg og skriftlige afleveringer. Hovedvægten ligger på praktiske øvelser af mundtlige og skriftlige færdigheder, men omfatter også tekstlæsning og andre øvelser.

Efter kurset kan den studerende oplæse forstå og forklare en læst tekst på moderne Koreansk, uddrage essensen af den og identificere og forklare dens fortælletekniske greb og dens kernebegreber. Også at den studerende kan føre en ubesværet enkel samtale på koreansk over et emne hentet fra teksterne og anvende korrekte høflighedsformer.

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning
Koreansk sprog C: kommunikativt (aktivitetskode HKOB00991E)

 

Se grupperum i Absalon

Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse i form af både mundtlige og skriftlige øvelser.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse