HKOB0107FU KOR, Koreansk sprog C: Kommunikativt (F22)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Korean Language C: Communicative

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i asienstudier (koreastudier) 2019
Kursusindhold

Hovedvægten ligger på praktiske øvelser af den mundtlige talefærdighed, men omfatter også tekstlæsning og andre øvelser.

Efter kurset kan den studerende oplæse kendte tekster på moderne koreansk korrekt, genfortælle teksten/teksterne på koreansk, føre en ubesværet enkel samtale på koreansk over et emne hentet fra kendte tekster og anvende korrekte høflighedsformer

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning
Koreansk sprog C: kommunikativt (aktivitetskode HKOB00991E)

 

Se grupperum i Absalon

Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse