HKOB0104EU KOR, Koreansk sprog B: Moderne oversættelse (E20)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Korean Language B: Modern Translation

Uddannelse

Udbydes efter Studieordning for Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi, 2010-ordningen

Kursusindhold

Modulet sigter imod at give den studerende kendskab til det Koreas historie og kulturhistorie efter 1945 samt en evne til kritisk at reflektere over den sekundære litteraturs fremstilling af den samme historie, inkl. behandlingen af religions- og idéhistorie. Den studerende erhverver sig også et grundlæggende kendskab til videnskabelig opgaveskrivning.

Målbeskrivelser

Asienstudier BA 2010-ordning:
Introduktion til Koreastudier 1: Koreas historie og kulturhistorie efter 1945(fagelementkode HKOB00621E)

Koreastudier BA tilvalg 2007:
Introduktion til Koreas Historie og Kulturhistorie efter 1945 (fagelementkode HKOB10011E)

Ingen forudsætningskrav til dette kursus
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)