HKOB0103FU KOR, Koreansk sprog C: Kommunikativt (F21)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Korean Language C: Communicative

Uddannelse

Udbydes efter:

  • 2015-studieordning for Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi
Kursusindhold

Hovedvægten ligger på praktiske øvelser af den mundtlige talefærdighed, men omfatter også tekstlæsning og andre øvelser.

Efter kurset kan den studerende oplæse kendte tekster på moderne koreansk korrekt, genfortælle teksten/teksterne på koreansk, føre en ubesværet enkel samtale på koreansk over et emne hentet fra kendte tekster og anvende korrekte høflighedsformer

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning
Koreansk sprog C: Kommunikativt (aktivitetskode HKOB00881E)

 

Se grupperum i Absalon

Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • I alt
  • 412,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse