HKOÆ0103EU KOR, Koreansk Propædeutik 3 (E21)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Korean Propaedeutics 3

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i asienstudier (koreastudier) 2019
Kursusindhold

Tekstlæsning, grammatik, indlæring af tegn samt mundtlige og skriftlige øvelser.

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Koreansk propædeutik 3 (aktivitetskode  HKOÆ00221E)

Se grupperummet i Absalon

Bestået Koreansk Propædeutik 2
Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse, herunder gruppearbejde,
suppleret med forelæsninger og øvelser. Undervisningen lægger vægt på
tekstlæsning, herunder indlæring af hanja, oversættelse mellem koreansk og
dansk eller engelsk, grammatisk analyse og mundtlige øvelser.
Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 112
  • Forberedelse (anslået)
  • 300,5
  • I alt
  • 412,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse