HKOÆ0102EU KOR, Koreansk propædeutik 1 (E20)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Korean Propedeutics 1

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i asienstudier (koreastudier) 2019
  • Propædeutik for Religionsvidenskab, 2020-ordningen
Kursusindhold

Introduktion til det koreanske sprog igennem tekstlæsning, oversættelse, grammatik samt skriftlige og mundtlige øvelser.

Målbeskrivelser

BA 2019-studieordning:
Koreansk propædeutik 1 (aktivitetskode HKOÆ00201E)

Propædeutik 2020-studieordning:
Propædetuik for Religionsvidenskab (aktivitetskode HKOÆ00091E)

Se grupperum i Absalon

Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse, herunder gruppearbejde,
suppleret med forelæsninger og øvelser. Undervisningen omfatter fx tekstlæsning, oversættelse fra koreansk til dansk eller engelsk og fra dansk eller
engelsk til koreansk, skriftlige og mundtlige øvelser samt grammatisk analyse
Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 154
  • Forberedelse (anslået)
  • 464,75
  • I alt
  • 618,75
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)