HKOÆ0101EU  KOR, Koreansk Propædeutik 3 (E19)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Korean Propaedeutics 3

Uddannelse

Udbydes efter:

  • BA 2015-studieordning Asienstudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Indologi, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Sydøstasienstudier og Tibetologi
Kursusindhold

Efter Kurset vil den studerende være i stand til at oversætte en eller flere lette tekster på moderne sino-koreansk hentet inden for pensum, kommentere dele af teksterne grammatisk og beherske 550 almindeligt anvendte hanja.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Koreansk propædeutik 3 (aktivitetskode HKOÆ00031E)

Cho Choon-Hak et al. A Korean Reader for Chinese Characters. 2002. University of Hawai’i Press.

Bestået Koreansk Propædeutik 2
Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse. Hovedvægten lægges på tekstlæsning, herunder indlæring af tegn, oversættelse til dansk og grammatiske øvelser. Men omfatter også skriftlige og mundtlige øvelser (kommunikationstræning).
Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 286,5
  • Forelæsninger
  • 126
  • I alt
  • 412,5