HKOÆ0001EU  KOR, Koreansk propædeutik 1 (E18)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Korean Propedeutics 1

Uddannelse

Studieordning for Asienstudier på bachelorniveau med centralt fag i Indologi, Indonesisk/Sydøstasienstudier, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Thai/Sydøstasienstudier eller Tibetologi, 2015-ordningen

Propædeutik for Religionsvidenskab, 2015-ordningen

Kursusindhold

Eksaminanden vil efter kurset kunne oplæse en elementær lærebogstekst og oversætte den til dansk og kommentere dele af den grammatisk på dansk samt føre en enkel samtale på koreansk.

Målbeskrivelser

BA 2015-studieordning:
Koreansk propædeutik 1 (fagelementkode HKOÆ00011E)

Propædeutik 2015-studieordning:
Propædetuik for Religionsvidenskab (fagelementkode HKOÆ00071E)

Cho Youn-Mee, et al.Integrated Korean, Beginning 1+2, 2.ed.University of Hawai’i Press 2010, samt Park Mee-Jong, et al. Integrated Korean Workbook 1+2, 2 ed. University of Hawai’i Press, 2010

Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse suppleret med forelæsninger
og øvelser. Undervisningen omfatter fx tekstlæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser (kommunikationstræning) og grammatisk analyse
Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.
Point
22,5 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 464,75
  • Forelæsninger
  • 154
  • I alt
  • 618,75