HKMK13301U Specialeforberedende emne

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Thesis Preparation-study

Uddannelse

Kandidat i Kommunikation og IT

Kursusindhold

På dette kursus arbejder vi med at klæde kandidatstuderende i Kommunikation og it på til specialet med en række specialeforberedende aktiviteter, herunder: ideudvikling, litteratureview, videnskabsteori og metode brush-up, udvikling af undersøgelsesdesigns etc. Kurset præsenterer en række aktuelle forskningsemner inden for Kommunikation og it, men vi arbejder også med at konkretisere de studerendes egne specialeideer.

Målbeskrivelser

Vi arbejder med at udbygge de studerendes viden om centrale teorier og metoder af relevans for det valgte Kommunikation og it-faglige emne, og med at kvalificere de studerendes videnskabelige refleksion om sammenhængen mellem videnskabsteoretiske, teoretiske og metodologiske overvejelser. Med udgangspunkt i de studerendes egne specialeideer arbejder vi desuden med at sætte faglige problemstillinger inden for kommunikation og it dels ind i en faglig kontekst og dels i relation til social praksis i bred forstand.

Kurset forudsætter matematik på B-niveau.
Kurset er målrettet KA-studerende i Kommunikation og IT
Forelæsninger og diskussioner i plenum, individuelle øvelser og gruppeøvelser. Workshops og vejledning.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 28
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, -
Den aktive undervisningsdeltagelse, som udgør kursets eksamen, består af: Aflevering af 4 obligatoriske opgaver stillet af underviserne vedr. specialeforberedende arbejde med et samlet omfang på 15-20 normalsider samt peer feedback på 4 medstuderendes obligatoriske opgaver.
Krav til indstilling til eksamen

Link til studieordning:

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/kommunikation/kommunikation_og_it_katv

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

-