HKMK13011U KOMIT: Projektorienteret forløb, KA-tilvalg, 15 ECTS

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Academic Internship, 15 ECTS

Kursusindhold

I det projektorienterede forløb gennemfører du forløbet på en offentlig eller privat arbejdsplads ved 3 måneders fuldtidsarbejde. Under forløbet skal du vise dig i stand til at analysere og reflektere over det, redegøre for arbejdsstedets interne og eksterne forhold, relatere forløbet til relevante teorier og metoder inden for medievidenskab og datalogi og redegøre for betydningen af kommunikation og it i relation til arbejdsstedet.

Målbeskrivelser

Den studerende får viden om og erfaring med sin faglighed i praksis, og med betydningen af interne og eksterne forhold for en organisation. Den studerende opøver færdigheder i at anvende KA-uddannelsens faglige teorier og metoder i forhold til konkrete opgaver og faglige problemstillinger. Endelig får den studerende kompetencer i at reflektere over konkrete arbejdsmæssige forhold på arbejdspladsen, herunder egen rolle, egne arbejdsopgaver, faglig specialisering og karrieremuligheder.

Kurset forudsætter matematik på B-niveau. Kurset kan kun følges af studerende på KA-uddannelsen i Kommunikation og it.
Det anbefales at den studerende har fulgt og bestået kurset i Kommunikation og samarbejde i organisationer før det projektorienterede forløb.
Seminar og individuel vejledning i forbindelse med udarbejdelse af portfolio. Deltagelse på arbejdsstedet i et omfang på 375-400 timer.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 34,5
  • Praktik
  • 375
  • I alt
  • 409,5
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse