HKMK03174U  KOMIT Medier og kommunikation i netværk

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Media and Communication in Networks

Uddannelse

Kandidat i Kommunikation og IT

Kursusindhold

Faglige mål:

- analysere de kommunikative netværk, som et eller flere medier eller andre organisationer indgår i

- beskrive og forklare de kommunikationsmønstre, der eksisterer mellem medier og deres brugere, og mellem brugere indbyrdes

- redegøre for netværkskommunikationens rolle i forbindelse med givne organisationers udvikling af forretningsprocesser, varer og tjenesteydelser

- vurdere og perspektivere konsekvenserne ift. professionelle, etiske og politiske spørgsmål.

Forelæsninger
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Eksamen følger undervisningssproget

Der er givet holddispensation til mundtlig eksamen.
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 21
  • Forberedelse
  • 388,5
  • I alt
  • 409,5