HKMK03094U KOMIT: Specialeseminar

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Thesis Seminar

Uddannelse

Kandidat i Kommunikation og IT

Kursusindhold

I dit speciale skal du vise dig i stand til at udarbejde en videnskabelig analyse af en afgrænset problemstilling inden for kommunikation og it med brug af medievidenskabelige og datalogiske teorier og metoder, hvorunder du skal reflektere kritisk over relevante teoretiske og metodiske valg i forhold til en konkret problemstilling. Den gennemførte analyse skal præsenteres i en dokumenteret og argumenteret form, hvor analysens resultater desuden formuleres i et klart og forståeligt sprog. Specialeseminarerne støtter derfor også op om selve skrivningen af specialet, hvor du skal vise, at du mestrer den akademiske genre.

Målbeskrivelser

Specialet givet indgående viden om medievidenskabelige og datalogiske teorier og metoders relevans i forhold til kommunikation og it-faglige problemstillinger i social praksis og færdigheder i at gøre en afgrænset problemstilling inden for kommunikation og it til genstand for en selvstændig og dybdegående videnskabelig analyse med brug af medievidenskabelige og datalogiske teorier og metoder, herunder i at reflektere kritisk over relevante teoretiske og metodiske valg i forhold til den valgte problemstilling. Endelig giver specialet kompetencer i at igangsætte, lede og gennemføre en længerevarende akademisk undersøgelsesproces og præsentere den gennemførte analyse i en dokumenteret og argumenteret form formidle resultaterne af en videnskabeligt studeret problemstilling til en faglig offentlighed.

I forbindelse med specialeskrivningen tilbydes den studerende individuel vejledning eller vejledning i grupper samt proces-understøttende seminarer.
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 12
  • I alt
  • 12
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse